Det virtuella hälsorummet ™

Vi erbjuder en bra testbäddsarena för glesbygdsmedicin och distansöverbryggande metoder. Vi ligger 25 år före resten av världen.

Läs vår historia
Utvalda berättelser och nyheter Alla berättelser